El Cordobés, esperando al toro a puerta gayola

El Cordobés
Priego 18 april 1992